MANIT útmutatás COVID19 vakcinacio 2021 04 27

COVID-védőoltási tanácsok SM betegeknek

COVID-védőoltási tanácsok MG betegeknek

COVID-védőoltási tanácsok GBS-CIDP betegeknek

Jegyzőkönyv a MANIT 2020. szeptember 25-n tartott megismételt közgyűléséről

Tisztelt MANIT Tag, kedves Kolléga!

A következő négy évre megválasztott Elnökség nevében köszönöm a megtisztelő bizalmat.
A 2020-as év a COVID járvány árnyékában telt el, magán- és szakmai életünket elbizonytalanította a kiszámíthatatlanság, megtapasztaltuk az információs tér radikális átalakulását. Elmaradt a tavaszra tervezett Centrum találkozó, a sikeres szeptemberi MANIT Kongresszus újszerű, virtuális formában valósult meg. A megváltozott körülmények között, törvényi kötelezettségünknek eleget téve, szeptemberben tisztújító közgyűlést tartottunk.
Úgy gondoljuk, hogy a MANIT orvosszakmai, közéleti társaság, ami síkra száll a tudományos bizonyítékokon alapuló gyógyítás mellett. Fontos feladatunknak tartjuk az új eredmények feldolgozását, gyakorlati jelentőségük mérlegelését, a szakmai protokollok rendszeres aktualizálását, és eljuttatását a neuroimmunológiai centrumokban dolgozó munkacsoportokhoz. A központok munkájának összehangolásával szeretnénk elérni, hogy a betegeknek az egész országban egyenlő esélye legyen hozzájutni a korszerű terápiákhoz.
Az egyes betegségekkel foglalkozó munkacsoportok tevékenységébe szeretnénk minél nagyobb számban bevonni a neuroimmunológia iránt érdeklődő fiatal kollégákat is. Kiemelt jelentőségűnek tartjuk a hazai kutatások ösztönzését, támogatását, a nemzetközi kapcsolatok építését.
Hisszük, hogy egy Társaság erejét és értékét nem az Elnökség személyi összetétele, hanem a Tagság elkötelezett munkája határozza meg. Ennek szellemében állítottuk össze a nemrég minden Centrumba kiküldött igényfelmérő kérdőívet, melyet a folyamatos kapcsolat fenntartása érdekében tisztelettel kérünk visszaküldeni. A visszajelzéseket és ötleteket is örömmel várjuk és figyelembe vesszük a Társaság szakmai programjának kialakítása során. Feladataink száma egyre bővül, a klasszikusnak számító sclerosis multiplex, myasthenia gravis, autoimmun neuropathiák mellett mindennapi gyakorlatunk része lett az NMOSD/MOGAD, az autoimmun encephalitisek. Számos neurológiai betegség (epilepszia, ALS, stb) immunológiai vonatkozásairól is egyre többet tudunk.
A korábban megfogalmazott koncepció szellemében a jövőben is törekszünk arra, hogy az élő és virtuális szakmai találkozók tematikájában a tudományos témák mellett a biztonságos betegellátás problémái, társadalmi és szociális aktualitások is helyet kapjanak.
Reméljük, hogy a következő években mindenkit aktivitásra serkentő szakmai program összeállításával tudjuk érdekessé és vonzóvá tenni a társasági közéletet.

Tisztelettel:
Dr. Rózsa Csilla
a MANIT elnökeKedves Kolléganők és Kollégák!

Az EMMI szeptember 8-án hozott rendeletében megtiltotta a személyes jelenléttel tartott szakmai tárgyú rendezvények megrendezését. Emiatt a Magyar Neuroimmunológiai Társaság szeptember 2020. szeptember 24-26. között Visegrádra szervezett VII. kongresszusa elmaradt!
A Kongresszust virtuális formában újra szerveztük. Az előadások nagy része október eleje óta megtekinthető a kongresszus honlapján, mely a szervező cég által a regisztrált résztvevőknek küldött e-mailben leírt módon érhető el. Ugyanezen a felületen 2020. november 28-án élőben követhető a Kongresszus programja.
Szeretettel várjuk „virtuális” Visegrádon!

Dr. Rózsa Csilla
a MANIT elnöke

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tisztelt MANIT Tagok!
A zavartalan kapcsolattartás érdekében tisztelettel kérjük a kitöltött és aláírt Adatkezelési nyilatkozat visszaküldését 2020.12.15-ig.MANIT útmutatás a betegségmódosító kezelések használatáról sclerosis multiplexben válaszként a COVID-19 pandémiára

Magyar Neuroimmunológiai Társaság VII. kongresszusa
2020. szeptember 24-26.
Visegrád (Thermal Hotel)
https://manit2020.congressline.hu/

SM Centrumok 2020. április 16-18. között tervezett tavaszi találkozóját a COVID-19 járvány miatt új időpontban tervezzük megtartani: 2021. január 21-23.Az EAN felmérést végez a COVID19 neurológiai vonatkozásairól. A kérdőív kitöltése kb. 4 percet vesz igénybe. Kérjük azokat a Kollégákat akik részt vettek COVID beteg ellátásában töltsék ki a kérdőívet a https://www.surveymonkey.com/r/eancovidsurvey_email weblapon. Köszönettel: a Magyar Neurológiai Társaság vezetősége"2020. április 16-18. -ra hirdetett Sclerosis multiplex Centrum-találkozó és MANIT KÖZGYŰLÉS ELMARAD!
Helyszín: Budapest, Hotel Mercure Castle Hill

Információ a koronavírusról (COVID-19) sclerosis multiplexben szenvedő betegeknek
A Brit Sclerosis Multiplex Társaság ajánlása alapján.


Információ a koronavírus (COVID-19) járványhelyzettel kapcsolatban autoimmun myasthenia gravisban szenvedő betegeknek


  A MANIT 2020. február 28-ra meghirdetett közgyűlése technikai okokból elmarad.

Komoly Sámuel s.k.
MANIT elnöke


KÖZGYŰLÉS MEGHÍVÓ

 

A Magyar Neuroimmunológiai Társaság (MANIT) Közgyűlését 2020. február 28-n 14:00 órára összehívom.

A közgyűlés helyszíne: Budapest, Aquincum Hotel, 1036 Árpád fejedelem útja 94.

Csak a közölt napirendben szereplő kérdésekben hozható határozat. Más napirendi pont megtárgyalására csak akkor van lehetőség, ha a részvételre jogosult teljes tagság jelen van és a felvetett kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárultak.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a jogosult tagok 50%-a +1 fő jelen van. A határozatképességet minden határozatnál vizsgálni kell.

 

Napirendi pontok: 1. alapszabályból törölni, hogy egy alkalommal választhatók újra a vezető tisztségviselők. Fő szabályként azt kell rögzíteni, hogy az elnökség, az elnök, ill. az elnökség tagjaiból választott tisztségviselők újraválaszthatóak, a Polgári Törvénykönyv ugyanis ezzel ellentétes kogens szabályt nem tartalmaz 2. https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke ami a - 2011. évi CLXXXI. törvény 86.§ (1) bekezdése szerint közhiteles – szerint Társaságunk nem kapott közhasznú besorolást tehát az ezzel kapcsolatos részeket az alapszabályból törölni kell.

 

Amennyiben a fent meghirdetett közgyűlés a résztvevő tagok száma miatt határozatképtelen lenne, a jelen meghívóval a megismételt közgyűlést

 

2020. február 28-n 14:15 órai kezdettel azonos helyszínen ismételten szeretném meghirdetni és összehívni

 

Felhívom a T. Tagok figyelmét arra, hogy a megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. Ennek megfelelően határozatai teljes értékűek és a Társaság valamennyi tagjára vonatkozóan kötelező érvényűek.

 

kelt: 2020. február 12.

Komoly Sámuel MANIT elnöke

     

 

 

Sclerosis multiplex Centrum-találkozó

2020. április 16-18.

Helyszín: Budapest, Hotel Mercure Castle Hill (a Déli pályaudvarnál)

Előzetes program:

1.nap (április 16. csütörtök) (érkezés 15 órától)

16-20 óra: Centrumtalálkozó, szakmai megbeszélések, előadások

2.nap (április 17. péntek)

08:30-20:00 óra: Szatellit szimpóziumok a szponzoráló gyógyszercégek szervezésében:

Genzyme szimpózium

Merck szimpózium

Roche szimpózium

3.nap (április 18. szombat)

08-30-12:30 Centrumtalálkozó, előadások, MANIT közgyűlés (beszámolók, új vezetőség megválasztása)

12:45 Zacskós ebéd

 

Magyar Neuroimmunológiai Társaság VI. kongresszusa

2019 szeptember 26-28.

Visegrád  (Thermal Hotel)

http://www.asszisztencia.hu/manit/2019/

Program

 

Magyar Neuroimmunológiai Társaság (MANIT) Közgyűlése

2019. május 24-én 18 óra

Thermal Hotel Visegrád , Lepence völgy 2, 2025. Zafír tere

Napirendi pontok:

1.2018. évről szóló pénzügyi beszámoló elfogadása

Amennyiben a fent meghirdetett közgyűlés a résztvevő tagok száma miatt határozatképtelen

lenne, a jelen meghívóval a megismételt közgyűlést (az eredetileg meghirdetettel azonos

helyszínen és azonos napirend mellett)

2019. május 24-n 18:30 órai kezdettel azonos helyszínen ismételten meghirdetem és

összehívom.

Felhívom a T. Tagok figyelmét arra, hogy a megismételt közgyűlés a jelenlévők számától

függetlenül határozatképes. Ennek megfelelően határozatai teljes értékűek és a Társaság

valamennyi tagjára vonatkozóan kötelező érvényűek.

Amennyiben akadályoztatva van, esetleges távolmaradásáról telefonon vagy e-mailben

szíveskedjen értesíteni.

Dr. Komoly Sámuel

a MANIT elnöke

 

V. MANIT Kongresszus időpontja:
2018. szeptember 27-29.
A kongresszus helyszíne: Nyíregyházi Egyetem - 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B
http://www.asszisztencia.hu/manit/2018/helyszin.htm

 

 

Megnyitó

2018. szeptember 27. csütörtök | 16:00 - 16:15 | Bessenyei Aula

 

 

SM Centrum találkozó

  1. szeptember 27. csütörtök | 16:15 - 17:30 | Bessenyei Aula Üléselnökök: Jakab Gábor

 

 

Céges szimpózium: TEVA

  1. szeptember 27. csütörtök | 17:30 - 18:00 | Bessenyei Aula Üléselnökök: Vécsei László

A-0057 Két évtized tapasztalat a Szegedi Tudományegyetem Neurológiai Klinikáján

Fricska-Nagy Zsanett

 

 

A-0058 A glatiramer komplexitásának szakmai háttere

Vécsei László

 

 

A-0059 Copaxone terápia az új, 2018-as európai szakmai ajánlás tükrében

Csépány Tünde

 

 

 

 

Labor diagnosztika

2018. szeptember 27. csütörtök | 18:00 - 19:00 | Bessenyei Aula Üléselnökök: Bencsik Krisztina

A-0026 Autoantitest-mediált neurológiai kórképek laboratóriumi diagnosztikája

Berki Timea, Balogh Péter, Kellermayer Zoltán, Hayden Zsófia Böröcz Katalin, Csizmadia Zsuzsanna, Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

 

A-0044 A liquorvizsgálat szerepe neuroimmunológiai kórképeknél

Rajda Cecília

Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika

 

 

 

Céges szimpózium: CSL Behring Kft

2018. szeptember 27. csütörtök | 19:00 - 19:30 | Bessenyei Aula

 

 

Céges szimpózium: Biotest Hungaria Kft

  1. szeptember 27. csütörtök | 19:30 - 20:00 | Bessenyei Aula

A-0063 Demyelinisatio: „Fenn és lenn”

Csépány Tünde

 

 

 

 

Autoimmun myopathiák

2018. szeptember 28. péntek | 08:30 - 09:40 | Bessenyei Aula Üléselnökök: Komoly Sámuel

 

A-0037 Autoimmun myopathiák – hol állunk ma?

Dankó Katalin

Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet Klinikai Immunológia Tanszék

 

A-0033 Autoimmun myositisek: izombiopszia szerepe a diagnosztikában

Pál Endre

Pécsi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika és Pathológiai Intézet, Neuropathológiai Tanszék, Pécs

 

A-0002 ALS szérum egérbe oltva a spinális motoneuronok pusztulását okozza

Obál Izabella1,5, Nógrádi Bernát2,3, Meszlényi Valéria2,3, Patai Roland2, Ricken Gerda4, Kovács Gábor G4, Siklós László2, Engelhardt József1 1Aalborg Egyetemi Kórház Neurológiai Osztály, Aalborg, Dánia;2Biofizikai Intézet, MTA Biológiai Kutató Központ, Szeged, Magyarország;3Alapítvány a Szegedi Biomedicinális Tudományok Jövőjéért, Szeged, Magyarország;4Klinikai Neurológiai Intézet, Bécsi Orvostudományi Egyetem, Bécs, Ausztria;5Szegedi Orvostudományi Egyetem, Neurológiai Klinika, Szeged, Magyarország Siklós László és Engelhardt József egyenlő mértékben járultak hozzá a munkához

 

 

 

Autoimmun encephalitisek, paraneoplasiás szindrómák 2018. szeptember 28. péntek | 09:40 - 10:40 | Bessenyei Aula Üléselnökök: Nagy Ferenc

A-0038 Gyógyítható autoimmun encephalitisek

Nagy Ferenc, Szőts Mónika

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Neurológiai Osztály

 

A-0042 Autoimmun encephalitisek klinikai jellegzetességei a kaposvári esetek kapcsán

Deme István, Szőts Mónika, Nagy Ferenc

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Neurológiai Osztály

 

A-0041 Gyermek LGI1-Caspr2 encephalitis esete

Skobrák Andrea

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Mátrix Osztály

 

 

 

Céges szimpózium: Merck Kft

2018. szeptember 28. péntek | 11:00 - 12:00 | Bessenyei Aula Üléselnökök: Vécsei László, Rózsa Csilla

A-0055 Short-course oral treatment for highly active multiple sclerosis Clinical results of selective immune reconstitution therapy, Practical aspects in treatment decision

Björn Tackenberg

 

 

A-0056 Megoldásra váró betegigények a sclerosis multiplex-ben

Szántai Anita

 

 

 

 

Acut/hyperacut/fulmináns sclerosis multiplex

2018. szeptember 28. péntek | 12:00 - 13:00 | Bessenyei Aula Üléselnökök: Lovas Gábor

A-0022 Acut központi idegrendszeri kórképek: klinikai aspektus

Lovas Gábor

Jahn Ferenc kórház

 

A-0053 A sclerosis multiplex differenciál diagnosztikai lehetőségei MRI-vel

Osztie Éva

Országos Klinikai Idegtudományi Intézet, Neuroradiológia

 

 

 

Céges szimpózium: Biogen Hungaria Kft.

2018. szeptember 28. péntek | 13:40 - 14:40 | Bessenyei Aula

 

Üléselnökök: Csépány Tünde, Rózsa Csilla, Berényi Ervin

 

 

Egyéb fehérállomány betegségek – a sclerosis multiplex differenciál diagnosztikája

  1. szeptember 28. péntek | 14:40 - 15:40 | Bessenyei Aula Üléselnökök: Csépány Tünde

A-0035 Intracraniális és spinalis laesiók diagnosztikájának gyakorlati megközelítése.

Csépány Tünde

Debreceni Egyetem, ÁOK, Neurológiai Tanszék, Debrecen

 

A-0032 Tények és tévhitek a neuroborreliosis diagnosztikájában

Magyar Zsuzsa

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Neurológiai Osztály

 

A-0031 Fiatal férfibeteg immunmediált, központi idegrendszeri relapszusokkal és remissziókkal járó kórképe – diagnosztikus nehézségeink a 7 éves kórtörténet alapján

Matolcsi Judit( 1), Faust Klára1, Kása Krisztián1, Kárász Orsolya1, Kistulinecz Julianna1, Barsi Péter2, Rózsa Csilla1 1Jahn Ferenc Kórház Neurológia;,2Semmelweis Egyetem MR Kutatóközpont

 

 

Ellentmondások a neurológiában

2018. szeptember 28. péntek | 15:40 - 16:40 | Bessenyei Aula Üléselnökök: Komoly Sámuel

A-0023 Benignus sclerosis multiplex – valóság vagy önáltatás?

Lovas Gábor

Jahn ferenc Kórház

 

A-0029 Ocularis myasthenia: létezik

Rózsa Csilla

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Neurológiai Osztály

 

 

 

Céges szimpózium: Humán BioPlazma Kft. / Kedrion Pharma

2018. szeptember 28. péntek | 17:00 - 17:30 | Bessenyei Aula

A-0054 Typical and atypical CIDP: Experience from the Italian CIDP database

Eduardo Nobile-Orazio

 

 

 

 

Céges szimpózium: Novartis

2018. szeptember 28. péntek | 17:30 - 18:00 | Bessenyei Aula Üléselnökök: Rózsa Csilla

A-0048 Hosszútávú eredmények: LONGTERMS vizsgálat 10 éves és PANGEA vizsgálat 5 éves adatok

Simó Magdolna

 

 

A-0049 A hazai regiszter interim adataiból

Bencsik Krisztina

 

 

 

 

Esetismertetések

2018. szeptember 28. péntek | 18:00 - 19:30 | Bessenyei Aula Üléselnökök: Simó Magdolna, Jobbágy Zita

 

A-0005 Kiterjedt myositis ossificans-al járó dermatomyositis – esetbemutatás

Oláh Ágnes1, Ács Péter2, Kiss Emese3, Bíró Zita1

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház1; PTE ÁOK Neurológiai Klinika2, Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet3

 

A-0013 Fájdalmas ophthalmoplegia

Piros Pálma

Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Neurológiai Osztály

 

A-0003 Alemtuzumab kezelés fulmináns sclerosis multiplexben

Fricska-Nagy Zsanett1, Kincses Zsigmond Tamás1, Füvesi Judit1, Jobbágy Zita3, Bihari Katalin3, Vécsei László (1, 2), Bencsik Krisztina1

1SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Neurológiai Klinika, Szeged;2MTA-SZTE, Idegtudományi Kutatócsoport, Szeged;3Bács-Kiskun Megyei Kórház, Neurológiai Osztály, Kecskemét

 

A-0012 Minek nevezzelek?

Nagy Zsuzsanna Ágnes

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

 

A-0024 Acut központi idegrendszeri demyelinisatio

Falusi Mária1, Rózsa Csilla1, Hoffmann Csaba2, Gaskó Katalin2, Jakab Gábor4, Szabó Boglárka4, Anselmo Viktória3, Mező Róbert3, Osztie Éva4, Erőss Lóránd5, Rácz Adrienn5, Lovas Gábor1

1Jahn Ferenc Kórház, Neurológiai Osztály;2Jahn Ferenc Kórház, Intenzívi Osztály;3 Jahn Ferenc Kórház, Mozgásszervi Rehabilitatios

Osztály;4Uzsoki Kórház, Neurológiai Osztály ;4Országos Klinikai idegtudoményi Intézet, Funkcionális Idegsebészeti osztály

 

A-0045 Disszeminált relapszáló fokális fehérállományi elváltozások – a diagnózis ismeretlen

Sipos Ildikó1, Barsi Péter2, Rudas Gábor2, Bereczki Dániel1

1Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest;2Szentágothai Tudásközpont MR Laboratórium, Budapest

 

A-0011 Sclerosis multiplex és Wilson-kór együttes előfordulása

Despotov Katalin1, Klivényi Péter1, Nagy István2, Pálvölgyi Attila2, Vécsei László1, Rajda Cecília3

1SZTE Neurológiai Klinika;2SZTE I. számú Belgyógyászati Klinika;3MTA-SZTE Idegtudományi Kutatócsoport;

 

A-0017 Spinalis kaméleon esete Árokszállási Tamás1, Csépány Tünde1 1DE, ÁOK, Neurológiai Tanszék

 

A-0020 CASPR2 encephalitis gyermekkorban

Dobner Sarolta1, Pék Tamás1, Kőmíves Sándor1, Benke Péter1, Beleznay Zsuzsanna2, Liptai Zoltán1 1Szent László Kórház;2SE Immunológiai Laboratórium

 

A-0025 Neuromyelitis optica spektrum betegség és a terhesség

Lamos Melinda1, Diószeghy Péter1

1Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Jósa András Oktatókórház

 

A-0021 Laryngealis myasthenia

Mátyás Andrea, Pfligler György*, Diószeghy Péter

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Neurológiai Osztály; Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Belgyógyászati Intézet, Ritka Betegségek Tanszék*

 

A-0036 CANOMAD szindróma

Salamon András1, Dézsi Lívia1, Tömösvári Adrienn2, Vécsei László1,3, Rajda Cecília1

1SZTE Neurológiai Klinika;2SZTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály;3MTA-SZTE Idegtudományi Kutatócsoport

 

 

Szabadelőadások

2018. szeptember 29. szombat | 08:30 - 10:00 | Bessenyei Aula Üléselnökök: Mátyás Klotild

A-0004 Az átdolgozott 15-Item Myasthenia Gravis Quality of Life Scale (MG-QOL 15r) magyar nyelvű validálása

Dézsi Livia1, Füvesi Judit1, Rárosi Ferenc2, Kuti Annamária1*, Vécsei László (1,3)

1Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Neurológiai Klinika, H-6725 Szeged, Semmelweis u. 6, * a szerző hatodéves orvostanhallgató volt a kutatás elvégzésének idején;2Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet, 6720 Szeged, Korányi fasor 9;3MTA-SZTE Idegtudományi Kutatócsoport, 6725 Szeged, Semmelweis u. 6;

 

A-0007 Myasthenia gravis felismerésének nehézségei gyermekkorban két esetünk kapcsán

Lakatos Flóra1, Bessenyei Mónika1

1DE KK Gyermekgyógyászati Intézet és Klinika

 

A-0006 Sclerosis multiplex betegek T2 hyperintenzív lézió leletezésének megismételhetősége

Tóth Eszter1, Bozsik Bence1, Szabó Nikoletta1, Kerekes Fanni3, Polyák Ilona3, Bencsik Krisztina1, Füvesi Judit1, Fricska-Nagy Zsanett1, Palkó

 

András2, Vécsei László (1,4), Kincses Zsigmond Tamás (1,2)

1Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szegedrn2Szegedi Tudományegyetem, Radiológiai Klinika, Szegedrn3Affidea Diagnosztikai Kft. Szegedrn4MTA-SZTE Idegtudományi Kutatócsoportrn

 

A-0010 Biomarkerek azonosítása sclerosis multiplexes betegek liquorából ELISA módszerrel

Fakan Bernadett1, Szalárdy Levente1, Zádori Dénes1, Bencsik Krisztina1, Klivényi Péter1, Vécsei László1,2

1Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Neurológiai Klinika, Szeged;2MTA-SZTE Idegtudományi Kutatócsoport, Szeged

 

A-0034 Onconeurális antitestek  metasztatizáló  vesedaganatokban Kovács Edina1, Kocsis Judit2, Horváth Zsolt2, Kádár Álmos Márk3, Boczán Judit1, 1DEKK Neurológiai Klinika 2DEKK Onkológiai Klinika 3DE ÁOK

 

A-0009 Jelentősen emelkedett neurofilamentum könnyű lánc szint funicularis myelosisban

Nyári Aliz1, Polyák Helga1, Varga Edina Tímea1, Vécsei László1,2, Rajda Cecília1 SZTE Neurológiai Klinika1 MTA-SZTE Idegtudományi Kutatócsoport2

 

A-0019 Örökletes akut nekrotizáló encephalopathia (ANE1)

Liptai Zoltán1, Dobner Sarolta1, Benke Péter1, Móser Judit2, Szőcs Anna3, Beke Ágnes4, Fleur Vansenne5

1Szent László Kórház;2Heim Pál Gyermekkórház;3Semmelweis Egyetem;4Petz Aladár Kórház;5University Medical Center Groningen

 

A-0015 A posztpunkciós fejfájás megelőzése: aktuális irányelvek és szegedi tapasztalatok

Babarczy Kristóf1, Nyári Aliz1, Pukoli Dániel1, Molnár Zsolt2, Vécsei László (1,3), Rajda Cecília1

1SZTE Neurológiai Klinika;2SZTE-Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet;3MTA-SZTE Idegtudományi Kutatócsoport

 

A-0008 Mely tényezők, milyen mértékben határozzák meg egy sclerosis multiplexes páciens életminőségét?

Biernacki Tamás1, Sandi Dániel1, Szekeres Dóra1, Füvesi Judit1, Kincses Zsigmond Tamás1, Rózsa Csilla2, Mátyás Klotild3, Kása Krisztián2, Matolcsi Judit2, Zboznovits Dóra2, Burány Zita2, Langane Éva1, Vécsei László (1,4), Bencsik Krisztina1

1Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Neurológiai Klinika, Szeged, Magyarország; 2

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, Budapest, Magyarország; 3Markhot Ferenc Kórház, Eger, Magyarország; 4MTA-SZTE Idegtudományi Kutató Csoport, Szeged, Magyarország;

 

 

 

Céges szimpózium: Roche Magyarország

2018. szeptember 29. szombat | 10:00 - 11:00 | Bessenyei Aula Üléselnökök: Illés Zsolt, Vécsei László

A-0061 Megalapozott diagnózis és a terápiás döntés dilemmái primer progresszív SM-ben

Bencsik Krisztina

 

 

A-0062 Legyen Ön is... Szakértő!

Komoly Sámuel, Rajda Cecília, Rózsa Csilla

 

 

 

 

Baló József emlékelőadás

2018. szeptember 29. szombat | 11:30 - 12:30 | Bessenyei Aula Üléselnökök: Vécsei László

A-0050 What does Balo's Disease tell us about Multiple Sclerosis Pathogenesis

Hans Lassmann

Medical University of Vienna, Center for Brain Research

 

 

 

Céges szimpózium: Sanofi-Aventis Zrt

2018. szeptember 29. szombat | 12:30 - 13:00 | Bessenyei Aula Üléselnökök: Vécsei László

A-0060 Alemtuzumabbal szerzett tapasztalatok 71 SM beteg magyarországi adatai alapján

Bencsik Krisztina

 

 

 

Biomarkerek sclerosis multiplexben

2018. szeptember 29. szombat | 13:00 - 14:30 | Bessenyei Aula Üléselnökök: Illés Zsolt

A-0052 The population-based prevalence and incidence of neuromyelitis optica spectrum disorder in Hungary in comparison to multiple sclerosis

Illés Zsolt

 

 

A-0030 Genomikai biomarker kutatások a neuroimmunológiában

Molnár Viktor

Semmelweis Egyetem, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete

 

A-0043 A demyelinizációs betegségek biomarkerei

Rajda Cecília

Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika

 

A-0051 Transzlációs biomarker kutatások sclerosis multiplexben

Illés Zsolt

Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Klinika; Odense University Hospital, Department of Neurology, Odense, Denmark; University of Southern Denmark (SDU), Institute of Molecular Medicine, Odense Denmark; SDU, Institute of Clinical Research, Brain Research – Interdisciplinary Guided Excellence.

 

 

 

Elnöki összefoglaló

2018. szeptember 29. szombat | 14:30 - 14:45 | Bessenyei Aula

 

 

Poszterszekció

Bessenyei Aula

A-0014 Szisztémás sclerosis ritka központi idegrendszeri manifesztációja

Varga Viktória1, Sátori Mária2, Nagy György3

Uzsoki Utcai Kórház1; Vaszary Kolos Kórház Esztergom2; Budai Irgalmasrendi Kórház3

 

A-0016 A klinikai tünetek kezdetétől a betegség diagnózisáig eltelt idő és annak klinikai összefüggései myasthenia gravisban az elmúlt 10 év tapasztalatai alapján

Pusch Gabriella1, Trauninger Anita1, Fehér Gergely2, Méhes Marcell3

1Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Neurológiai klinika 2Pécsi Tudományegyetem Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés központ 3

Pécsi Tudományegyetem Általános Orcostudományi kar

 

A-0018 Ismerős tünetek, új nomenklatúra:myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome ME/CFS

Jóri Birkás Adrienne

Országos Klinikai Idegtudományi Intézet

 

A-0027 Konvencionális és korszerű adatbázisok a sclerosis multiplex területén

Iljicsov Anna1, Simó Magdolna1, Tegze Nárcisz1, Szócska Miklós2, Mátyus Péter2, Bereczki Dániel1

1Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Neurológiai Klinika;2Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Digitális Egészségtudományi Intézet

 

A-0028 Anti-MOG antitest pozitív rekurrens optikus neuritis - esetismertetés

Iljicsov Anna1, Milanovich Dániel1, Tegze Nárcisz1, Barsi Péter2, Simó Magdolna1

1Neurológiai Klinika, Semmelweis Egyetem;2Szentágothai János MR Kutatóközpont, Semmelweis Egyetem

 

A-0039 Mononeuritis multiplex Churg-Strauss syndromában - esetismertetés

Szirtesiné Varga Edina Tímea1, Belső Nóra2, Rajda Cecília1, Laczó Bence1, Horváth Zoltán1, Bata Zsuzsanna2és Vécsei László1

Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Neurológiai Klinika, Szeged1 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged2

 

A-0040 NMOSD betegek a Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinikájának anyagából

Tegze Narcis Klaudia1, Iljicsov Anna1,Dongó Eleni1,Milanovich Daniel1, Barsi Péter2, Simó Magdolna1

1Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika 2MR Kutatóközpont Semmelweis Egyetem- Szentágothai János Tudásközpont

 

A-0046 CIDP variáns neuropathia neurosonographiai és elektrofiziológiai jellegzetességei

 

Tóth Marianna1, Arányi Zsuzsanna2

1Vaszary Kolos Kórház Neurológiai Osztály, Esztergom,2Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika, Budapest

 

A-0047 Spondylodiscitis a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban

Bors Dávid1, Kása Krisztián1, Rózsa Csilla (1

1Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Neurológiai Osztály

MS Research Funding Opportunity:
Career Transition Fellowship
Preliminary Application Due MAY 10

 

 

DEADLINE APPROACHING...

The National MS Society is seeking proposals from promising investigators to train and transition into research careers focused on multiple sclerosis: 

 

Career Transition Fellowships

Preliminary applications due May 10; full applications due August 20 

 

The Career Transition Fellowship targets current postdoctoral trainees who demonstrate both commitment and exceptional potential to conduct MS-related research.

 

Applicants must hold a doctoral degree (M.D., Ph.D. or equivalent) and must be in a research-oriented postdoctoral training program at an academic, government, or non-profit research institution.

 

Applicants must have between three to five years of postdoctoral research experience at the time of application.

 

The award provides approximately $550,000 over five years to support a two-year period of advanced postdoctoral training in MS research and the first three years of research support in a new faculty appointment.

To submit a preliminary application for research support, investigators must use our Apply Online site and complete a pre-application. Staff will review the pre-applications and selected applicants will be invited to submit full proposals.

 

Deadline: Preliminary application due May 10; Full application due August 20

Read more about this funding opportunity and access instructions for applying.

 

 

 

Quick Links

 

Apply Online

Resources for Researchers  

Research News  

 

 
 

 

 

   

Klinikai Neuroimmunológia
The 10th World Congress on Controversies in Neurology (CONy), Lisbon, Portugal, March 17-20, 2016

weboldal: http://www.comtecmed.com/cony/2016/Default.aspx

 

 

Sclerosis multiplex (ECTRIMS) ösztöndíjak 

ECTRIMS